+45 6140 2630

Fast ejendom

Boligkøb

Man skal altid sørge for at købe på et oplyst grundlag. Mange boligkøbere glemmer, at ejendomsmægleren er sælgers rådgiver. Mæglerens førsteprioritet er derfor at sørge for at handlen går igennem. Nogle købere glemmer også, at man gerne må stille krav til sælger. Et ekstra sæt øjne er derfor vigtigt. Med os som dine boligadvokater, får du rådgivning lige ud af posen, og du kan være sikker på, at vi kun arbejder ud fra dine interesser.

Vi er uvildige rådgivere og får ikke provision af sælger, ejendomsmægleren, banken eller andre. Vores opgave er, at oplyse og rådgive dig om de forhold du indtræder i, så du er sikker på hvad du køber og hvad dine rettigheder er. Vi hjælper dig med at vurdere og tage stilling til eventuelle byrdefulde forhold, inden handlen gøres endelig.

At købe fast ejendom er en investering. Det er en skam at brænde sig på et forhold, som en god advokat havde taget i opløbet.

En bolighandel kan nemt omfatte mellem 30-40 separate dokumenter, der alle indeholder en bred vifte at oplysninger. Ingen handel er ens, og vi kender de særlige opmærksomhedspunkter, der gør sig gældende for:

 • Villa, Parcel- og Rækkehuse
 • Ejerlejligheder
 • Andelsboliger
 • Sommerhuse
 • Byggegrunde og Entrepriser

Handel med advokatforbehold

Du bør altid få indskrevet et advokatforbehold i købsaftalen. På den måde kan du underskrive, og sikre handlen mod andre købere og efterfølgende drøfte handlen med os. Hvis vi afdækker forhold der skal tages højde for, kan vi som dine advokater, få afklaret dem inden vi endeligt godkender handlen. Advokatforbeholdet er din sikkerhed for, at du bliver fuldt informeret om hvad du køber. Med et advokatforbehold, står du i en sikker position. Et advokatforbehold løber typisk 6 hverdage.

Godkendelse med advokatforbehold vil forløbe således:

 1. Du underskriver købsaftale med advokatforbehold og oplyser mægler at vi er dine rådgivere.
 2. Vi modtager og gennemgår alle handlens dokumenter
 3. Vi afholder et møde, hvor vi gennemgår handlen og bliver enige om eventuelle betingelser for godkendelse
 4. Vores betingelser for godkendelse fremsættes
 5. Vores betingelser afklares og handlen godkendes endeligt. Kan forholdene ikke afklares, eller viser de sig særligt byrdefulde, kan vi nægte at godkende handlen og du bliver ikke bundet af købsaftalen

Handel uden advokatforbehold

En købsaftale uden advokatforbehold kan indeholde et andet godkendelsesforbehold, eksempelvis et bankforbehold. Har du allerede underskrevet aftalen, er det vigtigt at handle hurtigt. Tag kontakt til os, så vi kan aftale med din bank, at de skal betinge deres godkendelse af vores godkendelse. Indeholder købsaftalen intet godkendelsesforbehold, og nægter sælger at indføre et, bør du ikke underskrive før at du har haft mulighed for at drøfte handlen med os. Her skal du være opmærksom på, at du ikke er sikret mod andre konkurrerende købere og at sælger kan indgå aftale til anden side. Skriver du under, bliver du bundet af aftalen. Du vil typisk kun have en fortrydelsesret, mod betaling af 1% af købesummen.

Godkendelse uden forbehold vil forløbe således:

 1. Inden underskrift modtager og gennemgår vi alle handlens dokumenter
 2. Vi afholder et møde med dig, hvor vi afdækker hvad der burde afklares, inden du underskriver
 3. Vores betingelser for underskrift fremsættes
 4. Vores betingelser afklares og der underskrives. Kan forholdene ikke afklares, eller viser de sig særligt byrdefulde kan du undlade at underskrive og du bliver dermed ikke bundet af købsaftalen

Vores ydelser til købere

All-Around rådgivning: kr. 8.000 inklusiv moms.

 • Gennemgang af alle ejendomshandlens dokumenter
 • Konkret rådgivning
 • Godkendelse
 • Kontrol af skøde
 • Kontrol af regulerings- og refusionsopgørelse

Minimalistrådgivning: kr. 5.500 inklusiv moms.

 • Gennemgang af alle ejendomshandlens dokumenter
 • Konkret rådgivning
 • Godkendelse

Komplet rådgivning m. berigtigelse: kr. 10.500 inklusiv moms.

 • Gennemgang af alle ejendomshandlens dokumenter
 • Konkret rådgivning
 • Godkendelse
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af regulerings- og refusionsopgørelse

Skulle du være i tvivl om hvilke ydelser, der passer til netop dit køb, så ring eller skriv og få en afklarende drøftelse med os.

Køb af byggeprojekter

Køb af en byggegrund kan på overfladen virke som en simpel nok opgave. Man køber jo bare et stykke jord, hvor kompliceret kan det være? Dog er der flere forhold, man som køber burde undersøge eller tage højde for, for at sikre at byggeprojektet kan udføres efter ens ønsker og ikke springer budgettet.

Der skal blandt andet ses på grundens bæreevne, risikoen for forurening, planmæssige begrænsninger i udnyttelsesmulighederne. Grunden kan være bestemt til bestemte boligtyper, byggefelter, byggeret, højdebegrænsninger og adgangsforskrifter. Herudover skal der kigges på byggemodningen og tilslutningsomkostninger.

En byggegrund kommer desuden tit med flere betingelser og forpligtelser for køber, eksempelvis en fristbestemt byggepligt. Vi tilbyder juridisk rådgivning, i forbindelse med køb af byggegrunde. Kontakt os og hør nærmere.

Indgår I en entreprisekontrakt, yder vi ligeledes rådgivning i dette øjemed. Entreprisekontrakter er langsigtede kontraktforhold, hvorfor små overseelser kan få en stor indvirken i sidste ende.

Vores ydelser til købere af byggeprojekter

All-Around rådgivning: kr. 8.000 inklusiv moms.

 • Gennemgang af alle ejendomshandlens dokumenter
 • Konkret rådgivning
 • Godkendelse
 • Kontrol af skøde
 • Kontrol af regulerings- og refusionsopgørelse

Minimalistrådgivning: kr. 5.500 inklusiv moms.

 • Gennemgang af alle ejendomshandlens dokumenter
 • Konkret rådgivning
 • Godkendelse

Komplet rådgivning inkl. entreprisekontrakt fra kr. 10.500 inklusiv moms.

 • Gennemgang af alle ejendomshandlens dokumenter inkl. entreprisekontrakt 
 • Konkret rådgivning
 • Godkendelse
 • Kontrol af skøde 
 • Kontrol af regulerings- og refusionsopgørelse

Skulle du være i tvivl om hvilke ydelser, der passer til netop dit køb, så ring eller skriv og få en afklarende drøftelse med os.

Familieoverdragelser

Står I og overvejer at overdrage af en ejendom mellem familiemedlemmer, burde I undersøge muligheden for at gøre det som en familieoverdragelse. Vi hjælper Jer gerne med at undersøge Jeres muligheder.

Vi forestår alt det juridiske og berigtiger handlen. På den måde kan I være sikre på at få overdraget ejendommen ordentligt og undgå senere komplikationer.

Vi sørger for at der udarbejdes en solid overdragelseserklæring, hjælper med at fremskaffe de nødvendige dokumenter og udarbejder skøde samt forestår tinglysning. Behovet kan variere fra ejendom til ejendom.

Kort fortalt letter familieoverdragelser processen for overdragelsen og giver familier flere muligheder i forbindelse med værdisætningen af ejendommen.

Kender man ikke markedsprisen på ejendommen, kan denne overdrages til den offentlige ejendomsvurdering med tillæg eller fradrag af 15 % af vurderingen.

Har ejendommen modtaget en offentlig ejendomsvurdering, efter de nye regler, kan denne overdrages til den nye offentlige ejendomsvurdering med tillæg eller fradrag af 20 % af vurderingen.

På den måde kan overdragelser indbyrdes mellem familiemedlemmer generelt ske billigere, end hvis overdragelsen sker i fri handel.

Vores ydelser ved familieoverdragelser

Komplet berigtigelse fra kr. 4.000 inklusiv moms.

 • Juridisk vurdering af Jeres muligheder for overdragelse
 • Udarbejdelse af overdragelseserklæring samt eventuelle lovpligtige erklæringer
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde 

"Super dygtig advokat. Vi har nu brugt ham til forskellige opgaver i forbindelse med huskøb, grundkøb, gennemgang af entreprisekontrakt og oprettelse af testamente. Alt er blevet lavet med en høj professionalisme og god kontakt med os som kunder, og med en rigtig fair pris. Kan kun anbefale Ulrik."

Stefano

Boligsalg

Står du med en køber til din bolig, hjælper vi dig gerne med at berigtige handlen og forestår alt det juridiske. På den måde kan du være sikker på at få overdraget ejendommen ordentligt og undgå senere komplikationer.

Vi sørger for at der udarbejdes en solid købsaftale, hjælper med at fremskaffe de nødvendige dokumenter og udarbejder skøde samt forestår tinglysning. Behovet kan variere for den enkelte sælger og fra ejendom til ejendom. Ens er det, at der er penge at spare, ved at finde en køber selv og lade en advokat forestå berigtigelsen.

Det samme gør sig gældende ved familieoverdragelser hvor der er særlige regler der skal henses til.

 

Vores ydelser ved salg eller overdragelser:

Komplet berigtigelse: 12.500 inklusiv moms.

 • Udarbejdelse af købsaftale, og eventuelle erklæringer
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af regulerings- og refusionsopgørelse
Vi er medlem af:
Kontakt os
Indhold
crosslistchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram